Ogrevno drvo pakovano na palete

Proizvodnja ogrevnog drveta ekstra kvaliteta, rezanog na dužinu 33 i 50cm. Veličina palete je 1x1x1m i 1x1x1,7m. Vlažnost drveta prema dogovoru, sveže i suvo. Vrsta drveta: bukva, hrast, breza, cer tj. po zahtevu kupca. Broj komada u 1m3 je od 260 do 320.

Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva

 

Ogrevno drvo pakovano u vreće

Proizvodnja ogrevnog drveta vrhunskog kvaliteta, rezanog na dužinu od 25 do 33cm, pakovanog u mrežaste vreće u količini po zahtevu kupca, sa vlažnošću do 25%. Isporuka na euro paletama. Vrsta drveta je po zahtevu kupca: bukva, hrast, cer, breza...

Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva
Ogrevna drva