Ćumur za roštilj

Ćumur se proizvodi zagrevanjem drveta (žarenjem) bez prisustva vazduha, tj. obavlja se suva destilacija drveta i karbonizacija. Ćumur sadrži oko 80% ugljenika. Kapacitet ćumurane je oko 2 t ćumura po ciklusu (Šarži), za Šta je potrebno oko 15 m3 drva. Za jedan ciklus proizvodnje potrebno je oko 7 dana i oko 4 dana hlađenja ćumura u ćumurani .Ćumur koji mi proizvodimo visokog je kvaliteta i pravi se isključivo od tvrdih lišćara (bukva, cer, hrast, grab).

Ćumur se koristi u: ugostiteljstvu i domaćinstvima (za roštilj), za proizvodnju fero legura, za filtriranje vode, sušenje mesa u mesarama, u hemijskoj industriji za proizvodnju aktivnog uglja, za kovanje...

Ćumur za roštilj
Ćumur za roštilj

ćumur I klase koji zadovoljava euro standarde:
- C fix, min......................................... 80%
- Vlaga, max........................................8%
- Pepeo, max....................................... 4%
- Isparljive materije, max....................18%

ćumur II klase sadrži u sebi vise vlage i pepela pa je znatno jeftiniji